ΣΚΑΦΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑ: Πλατεία Λουλουδιών στο κέντρο της πόλης στο 20.05.2017.