Πλατεία Cvjetni στο κέντρο της πόλης, 24. Οκτώβριος 2015 έτος. Φωτογραφία: Dalje.com
špica24-10-20150332špica24-10-20150331