Πλατεία Jelačić στο κέντρο της πόλης, 24. Οκτώβριος 2015. Φωτογραφία: Dalje.com
špica24-10-20150286špica24-10-20150287špica24-10-20150288