Πλατεία στην πλατεία Ban Josip Jelačić, 31. Οκτώβριος 2015. έτους. Φωτογραφία: Dalje.com

kicker-31-10-20150364kicker-31-10-20150363kicker-31-10-20150362kicker-31-10-20150360kicker-31-10-20150359kicker-31-10-20150358