Πλατεία στην πλατεία Ban Josip Jelačić 6. και 7. Νοέμβριος 2015. έτους. Φωτογραφία: Dalje.com
kicker-5-11-20150376kicker-5-11-20150379