Σύμφωνα με τα νέα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων εξόδου Πατριωτικό συνασπισμού που πήρε το προβάδισμα με ένα σύνολο εντολών 57 καλύτερο αποτέλεσμα, εννέα έδρες, έχει κάνει την πέμπτη εκλογική περιφέρεια (Ποζέγκα-Σλαβονία, Μπροντ-Ποσαβίνα και Βούκοβαρ Σριζέμ), ενώ ο συνασπισμός της Κροατίας μεγαλώνει η πιο επιτυχημένη στην III . μονάδας (Κραπίνα-Ζαγόρια, Varazdin και County Μετζιμούργιε) όπου κέρδισε οκτώ έδρες.

Σύμφωνα με νέα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν μετά τις ώρες 20, ο Εσωτερικός Συνασπισμός έχει μία εντολή περισσότερο από ένα κόμμα των κομμάτων με επικεφαλής τον SDP.

Συνασπισμός Η Κροατία αναπτύσσεται στην εντολή του 56, αλλά ο Εσωτερικός Συνασπισμός έχει αναλάβει μία εντολή της Γέφυρας, η οποία έχει νέες εντολές 17.

Τρεις έδρες άφησαν τον συνασπισμό υπό την ηγεσία της IDS και του Living Wall, ενώ ο συνασπισμός Μίλαν Μπάντιτς και HDSSB έχει δύο εντολές.

Αποτελέσματα ανά μονάδες εκλογικών περιφερειών:

I. Εκλογική μονάδα: Η Κροατία αναπτύσσει την 7, το 4 Domestic Coalition, τη γέφυρα 3

ΙΙ. Εκλογική μονάδα: Εγχώριος συνασπισμός 6, Κροατία μεγαλώνει 5, Γέφυρα 2, Bandic Μιλάνο 365 1

ΙΙΙ. Μονάδα Εκλογών: Η Κροατία μεγαλώνει 8, Εγχώριος Συνασπισμός 4, Γέφυρα 1, Living Wall 1

IV. Εκλογική μονάδα: Εγχώριος συνασπισμός 6, Κροατία μεγαλώνει 5, HDSSB 2, 1 Bridge

V. Εκλογική Μονάδα: Ο Εγχώριος Συνασπισμός 9, η Κροατία μεγαλώνει 4, 1 Bridge

VI. Εκλογική Μονάδα: Η Κροατία μεγαλώνει 6, Οικουμενικός Συνασπισμός 6, Γέφυρα 1, Bandic Μιλάνο 365 1

VII. Μονάδα Εκλογών: Η Κροατία μεγαλώνει 6, Εγχώριος Συνασπισμός 5, Γέφυρα 2, Living Wall 1

VIII. Μονάδα Εκλογών: Η Κροατία μεγαλώνει 7, IDS-PGS-RI 3, Εγχώριο Συνασπισμό 2, Γέφυρα 1, Living Wall 1

IX. Εκλογική μονάδα: Εγχώριος συνασπισμός 8, Κροατία μεγαλώνει 4, Bridge 2

X Εκλογική Μονάδα: Εγχώριος Συνασπισμός 7, Κροατία μεγαλώνει 4, Bridge 3

Ο οργανισμός Ipsos Puls στους εκλογικούς σταθμούς 400 διεξήγαγε έρευνες για τις εθνικές τηλεοράσεις. Οι πολίτες που ερωτήθηκαν συμπληρώθηκαν ανώνυμα με σκοπό τη συλλογή όσο το δυνατόν ακριβέστερα των αποτελεσμάτων των εκλογών. Η έρευνα έγινε σε δείγμα ερωτηθέντων του 34.353.

(Hina)