Πλατεία στην πλατεία Ban Josip Jelačić, 14. Νοέμβριος 2015. έτους. Φωτογραφία: Dalje.com
Spica-14-11-20150434