Ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας την Παρασκευή παραδέχθηκε ότι η χώρα του ήταν αργά για να αντιδράσει στην εισροή των μεταναστών, αλλά μετά την προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι από τώρα και στο μητρώο όλων των μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα.

Αυτό το καλοκαίρι, η Ελλάδα «έπιασε» ένα μεγάλο αριθμό μεταναστών «αλλά από τον Σεπτέμβριο περισσότερα δεν έχουν καμία νέα εταιρεία που δεν έχει καταχωρηθεί,» δήλωσε ο πρωθυπουργός απαντώντας σε ερωτήσεις στο κοινοβούλιο. Επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει εξοπλισμό για την αρίθμηση που συλλέγονται εκτυπώσεις σε ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών Euradac και ότι όλα γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο, ζητώντας τη βοήθεια των Ευρωπαίων εταίρων για την αγορά του εξοπλισμού.

Σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η Ελλάδα έλαβε το 39 από τις συσκευές 100 που ζήτησε.

Με Ιταλίας και της Κροατίας, η Ελλάδα έχει επικριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι εν λόγω χώρες ανακοίνωσαν ότι είναι πιο αποτελεσματική στη διαδικασία της καταγραφής των μεταναστών και ότι τα δεδομένα μέσα σε 72 ώρες διαβιβάζονται στο κεντρικό σύστημα Eurodac. Θεωρείται ως ένα μοναδικό σύστημα για ευκολότερη μεταχείριση σε περίπτωση που κάποιος ζητήσει άσυλο στο κράτος μέλος της ΕΕ. Με την εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα, μια τέτοια απαίτηση θα ήταν ορατή στις αρχές όλων των μελών της Ένωσης. Το σύστημα έχει διαμορφωθεί με το 2003. έτους.

(Hina)