Κέντρο στην πλατεία Cvjetni 10. Δεκέμβριος 2015. έτους. Φωτογραφία: Dalje.com