Η πλατεία στην πλατεία Ban Josip Jelačić και στην πλατεία λουλουδιών 19. Δεκέμβριος 2015. έτους. Φωτογραφία: Dalje.com