Χριστουγεννιάτικη πλατεία στην πλατεία Cvjetni, 26. Δεκέμβριος 2015. έτους. Φωτογραφία: Dalje.com

Χριστούγεννα-špica0034