Πλατεία Cvjetni στο κέντρο της πόλης, 9. Ιανουάριος 2016. έτους. Φωτογραφία: Dalje.com
P1090373P1090372