Η Ιταλία, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν υπογράψει ένα κοινό έγγραφο που ζητά να εξεταστούν οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για το άσυλο και τη "δικαιότερη" διανομή των μεταναστών στην ΕΕ, ανέφερε το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών την Τετάρτη.

Το έγγραφο τονίζει ότι η τρέχουσα κρίση με σαφείς περιορισμούς και ελλείψεις «κανόνες για το άσυλο των μεταναστών και θα πρέπει να δοθεί και πάλι για αξιολόγηση.

Οι τρεις υπουργοί Εξωτερικών των προαναφερθέντων χωρών στο έγγραφο ζητούν μια «ισχυρή αντίδραση στην κρίση», η οποία είχε ως αποτέλεσμα την τεράστια εισροή μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ιταλία, η Γαλλία και η Γερμανία είναι επίσης το βλέμμα στραμμένο στο αναφέρθηκε κρίση είναι το θέμα συζήτησης στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ 4. και 5. Σεπτεμβρίου στο Λουξεμβούργο.