Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν πληροί τα κριτήρια για ένταξη στην ΕΕ και το μπλοκ 28-έθνος μπλοκ είναι μακριά από την προσγείωση για να λάβετε στην πτέρυγα της πρώην γιουγκοσλαβικής δημοκρατίας, δήλωσε την Τετάρτη διπλωμάτες στις Βρυξέλλες, μετά το Σεράγεβο ανακοίνωσε ότι τον επόμενο μήνα Αίτηση ένταξης.

Η Β-Ε θα υποβάλει αίτηση για ένταξη στην ΕΕ 15. Τον Φεβρουάριο, αφού έλαβε πρόσκληση από τις Κάτω Χώρες που προεδρεύουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πολιτική αποκέντρωσης κατά μήκος των εθνικών διαχωριστική γραμμή μετά τον πόλεμο 90 που σκότωσε περίπου 100.000 άνθρωποι και παραμένει οικονομικά εξαθλιωμένη, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη έχει μείνει πίσω από τους Βαλκάνιους γείτονές της στο δρόμο Συμμετοχή στην ΕΕ, σύμφωνα με το Reuters.

Σεράγεβο εξακολουθεί να είναι αποφασιστικά για να παραδώσει επίσημο αίτημα 15 τους. Φεβρουαρίου, η ημέρα πριν από τη συνεδρίαση των ευρωπαίων υπουργών αρμόδια για θέματα που σχετίζονται με τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση. Η έγκριση του αιτήματος απαιτείται ομόφωνη στήριξη.

Κροατικό μέλος της Β-Ε προεδρίας Ντράγκαν Κόβιτς την Τρίτη, δήλωσε ότι η υποβολή της αίτησης θέλει να δείξει «σαφή δέσμευσή μας για την έναρξη διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, τίποτα περισσότερο.»

Διπλωμάτες, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η Β-Ε δεν μπόρεσε να εφαρμόσει όλες τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την ένταξη και ότι το κράτος της Ένωσης εξακολουθεί να είναι «μακριά» από τη συναίνεση για να υποστηρίξει οποιαδήποτε εφαρμογή, χωρίς την οποία θα είναι η ολλανδική προεδρία δύσκολο να τεθεί στο τραπέζι.

Η έκθεση προόδου του Νοεμβρίου 2015. αναφέρει σαφώς ότι πριν η χώρα έχει ακόμη πολλή δουλειά, αφού οι αλλαγές στο σύνταγμα, τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και της οικονομίας σε όλη τη διαδρομή προς την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης.

Οι Βρυξέλλες παροτρύνουν επίσης τη Β-Ε, με πολύ πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας σε διάφορους τομείς, να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό όργανο λήψης αποφάσεων στις διαπραγματεύσεις της ΕΕ. Η Ένωση παροτρύνει επίσης τη Β-Ε να προσαρμόσει τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (SAA) από την 2008. λόγω των αλλαγών που έγιναν στην ένωση της Κροατίας Unije 2013.

Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι μέχρι στιγμής η ΕΕ είχε ενεργοποιηθεί η SAA, και η αίτηση για την ένταξη εξαρτάται από τη συμφωνία για τον μηχανισμό συντονισμού και προσαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης στο τμήμα που αναφέρεται στο παραδοσιακό εμπόριο, που σχετίζονται κυρίως με την Κροατία.