Αρχική Obavijesti Διακανονισμός σύγκρουσης - 17.03.2016.

Διακανονισμός σύγκρουσης - 17.03.2016.

0
Διακανονισμός σύγκρουσης - 17.03.2016.

Πέμπτη 17.3.2016.

Mirogoj, 17.03.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

IVANKA BARBIC (83) 12.03.16 13: 20
ΔΑΡΚΟ ΣΑΚΑΡ (66) 14.03.16 15: 00

ΚΡΕΜΑΤΟΡΙΑ ΒΕΛΙΚΑ ΝΤΟΡΑΝΑ, ΧΝΟΥΜ.

Όνομα του έτους του έτους θανάτου Επιστροφή στο

ILIJA CVETKOVIĆ (89) 14.03.16 11: 20
LADDER ZDOLC (88) 14.03.16 12: 10
IVAN VDOVIĆ (75) 12.03.16 12: 50
JURAJ ROGIĆ (80) 14.03.16 13: 35
GORDANA DRUŠKOVIĆ (55) 13.03.16 14: 30

ΧΗΜΑΤΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ, 17.03.2016.

Όνομα του έτους του έτους θανάτου Επιστροφή στο

MIHAJLO BOŠNJAK (59) 12.03.16 10: 15
HATID HOUSE (68) 13.03.16 11: 35
ISKRA POLJAK (74) 12.03.16 12: 15
VINKO KUKIC (78) 12.03.16 12: 55
STANISLAVA VUKSAN (89) 12.03.16 13: 40
ΜΙΛΑΝ ΙΟΝΕΣ (77) 14.03.16 14: 20

MIROŠEVAC, 17.03.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

(58) 12.03.16 11: 40
ΔΕΡΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (63) 12.03.16 12: 30
ANTONIJA BERIŠIĆ (42) 14.03.16 13: 20

MARK.POLJE, 17.03.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

ZORKA MARIĆ (54) 16.03.16 10: 00
STJEPAN BAŠNEC (79) 13.03.16 10: 50
ΧΑΝΚΑ ΑΧΜΕΤΟΒΙΟ (54) 14.03.16 11: 40
ROBERT GAL (39) 12.03.16 12: 30
OSMAN BEGANOVIC (52) 14.03.16 13: 20
MARIJA HANŽEK (82) 13.03.16 14: 10

G.VRAPÈE, 17.03.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

DANICA BITUH (84) 14.03.16 15: 00

BREZOVICA, 17.03.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

ANA HORVATIĆ (81) 15.03.16 13: 00

ODRA, 17.03.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

ΜΙΛΚΑ ΝΑΓΛΙΚ (87) 13.03.16 15: 00

GRANEŠINA, 17.03.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

ΦΥΛΛΟ ΚΑΠΝΟΥ (91) 15.03.16 15: 00

PLANINA DONJA, 17.03.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

STJEPAN PUČEK (79) 14.03.16 13: 00