Κατά την εκτέλεση της επισκευής του πεζοδρομίου στη λεωφόρο V. Holjevac από την πλευρά της οδού Zahradnikova στην οδό Oreškovićeva από την Παρασκευή 18. 03. 2016. έτος από 09,00 ώρες έως Δευτέρα 21. 03. 2016. το χρόνο στην ώρα 04,00 θα καταλαμβάνει μέρος του οδοστρώματος και η κυκλοφορία θα πραγματοποιηθεί στο υπόλοιπο ελεύθερο τμήμα του δρόμου με ρύθμιση της κυκλοφορίας με φανάρια.

Κατά τη διάρκεια των προαναφερθέντων έργων η κυκλοφορία θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την προσωρινή ρύθμιση.

Γραφείο Πόλης για Χωροταξία, Κτίριο Πόλεων, Κατασκευή, Βοηθητικές Υπηρεσίες και Κυκλοφορία
συμπολίτες προειδοποιούν για πιθανές δυσκολίες κυκλοφορίας και προσεύχονται για υπομονή και κατανόηση.