Πόλη Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, πόλη κατασκευή, Κατασκευή, Utilities και Μεταφορών ανέφερε ότι λόγω των εργασιών της δεύτερης φάσης της αποκατάστασης της γέφυρας μπλοκ Sunekova / Čučerska, οδός Sunekova σε αριθμό σπίτι 191, 29 Τρίτη. 03. 2016. έτος από 07,00 ώρες έως Παρασκευή 15.07.2016. έτος έως 20,00 ώρες, να κλείσει για όλη την κυκλοφορία.

Η υπεράκτια διαδρομή κατά τη διάρκεια των προαναφερθέντων έργων θα είναι:

Sunekova - Oporovečki αμπελώνες - Oporovečki Majdaki - Oporovečki omajek - δρόμο Čučerska και το αντίστροφο.

Κατά τη διάρκεια των προαναφερθέντων έργων η κυκλοφορία θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την προσωρινή ρύθμιση.

Το δημοτικό συμβούλιο των πολιτών προειδοποιεί για πιθανές δυσκολίες κυκλοφορίας και προσεύχεται για υπομονή και κατανόηση.