Μελετήστε την καλή εικόνα. Το καλύτερο από όλα που βρήκαμε δείχνει ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις μέρες μας. Απαντήστε την ερώτηση στον τίτλο τουλάχιστον στην καρτέλα κειμένου και υποβάλετε την απάντησή σας μέχρι το τέλος αυτού του μήνα στο urednik@dalje.com. Ο συγγραφέας του κειμένου (ή ίσως πιο ενδιαφέροντα κείμενα) θα θέλαμε περισσότερο να προσφέρουμε μια αυθεντική καθαρή αμοιβή του kuna 250 για το δικαίωμα δημοσίευσης αυτού του κειμένου στην πύλη dalje.com.

BITNO JE NAPOMENUTI: Στο θέμα του τίτλου δεν ζητάμε μια σωστή αλλά ενδιαφέρουσα απάντηση.