Αρχική Obavijesti Πρόγραμμα 27.04.2016.

Πρόγραμμα 27.04.2016.

0
Πρόγραμμα 27.04.2016.

Mirogoj, 27.04.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

ŽELJKO HORVATIN (84) 23.04.16 10: 50
DRAGUTIN GUN (81) 21.04.16 11: 40
ΖΕΛΙΜΙΡ ΚΛΑΣΑΝ (77) 22.04.16 12: 30
ΣΤΟ ΜΑΛΟΥΣ (68) 22.04.16 13: 20
ZORKA PIBERNIK (91) 23.04.16 14: 10
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ BRANKA (73) 24.04.16 15: 50

ΚΡΕΜΑΤΟΡΙΑ ΒΕΛΙΚΑ ΝΤΟΡΑΝΑ, ΧΝΟΥΜ.

Όνομα του έτους του έτους θανάτου Επιστροφή στο

ΝΙΚΟΛΑ ΧΑΝΝΙΛΟΒΙΟ (85) 24.04.16 10: 40
ANDRIJA GORGEV (49) 22.04.16 11: 20
MILAN MIX (68) 23.04.16 12: 10
RUŽICA VRANIĆ (84) 23.04.16 13: 35
DAMIR PASAR (72) 24.04.16 14: 30

ΧΗΜΑΤΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ, 27.04.2016.

Όνομα του έτους του έτους θανάτου Επιστροφή στο

FRANJO ČERNOHOUS (87) 22.04.16 10: 15
FADILA MARKOVIĆ (73) 22.04.16 10: 55
ΙΟΥΝΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ (89) 22.04.16 11: 35
MILKA LALIČIĆ (81) 22.04.16 12: 15
LJERKA BABIĆ (95) 21.04.16 12: 55
NEVENKA EISSNER (81) 21.04.16 13: 40
STANKA MIHELČIĆ (98) 21.04.16 14: 20

MIROŠEVAC, 27.04.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

ĐURO ŠOKIĆ (74) 24.04.16 10: 00
64 23.04.16 10: 50
KATA MOLNAR (83) 23.04.16 11: 40
KATA ZDELAR (83) 22.04.16 12: 30
DELFA LIVING (56) 22.04.16 13: 20
BRANKA KRIVAČIĆ (67) 22.04.16 14: 10
VIDOSAVA JAKUPAK (79) 22.04.16 15: 00
IVAN DECK (64) 24.04.16 15: 50

MARK.POLJE, 27.04.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

KATICA BULJUBAŠIĆ (88) 24.04.16 10: 00
ΝΙΚΟΛΑ ΜΕΣΣΗ (95) 24.04.16 10: 50
KATICA DOKŠA (83) 25.04.16 11: 40
ΗΛΕΝΑ ΚΙΒΑ (76) 24.04.16 12: 30
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ (78) 22.04.16 13: 20

BREZOVICA, 27.04.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

KATA KOS (94) 23.04.16 13: 00

K.KRALJEVEC, 27.04.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

ANA BINAME (80) 23.04.16 15: 00

ŠESTINE, 27.04.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

MIRKO VUČKO (70) 24.04.16 13: 00