Αρχική Obavijesti Πρόγραμμα 06.05.2016.

Πρόγραμμα 06.05.2016.

0
Πρόγραμμα 06.05.2016.

Mirogoj, 6.05.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

JOSIP NIKOLIC (80) 03.05.16 13: 20
NADA ČORDAŠIĆ (78) 04.05.16 14: 10
MILORAD GRUBOR (66) 03.05.16 15: 00
BOŽIDAR OVČARIĆ (62) 04.05.16 15: 50

ΚΡΕΜΑΤΟΡΙΑ ΒΕΛΙΚΑ ΝΤΟΡΑΝΑ, ΧΝΟΥΜ.

Όνομα του έτους του έτους θανάτου Επιστροφή στο

RADMILA ŠARIĆ (60) 03.05.16 10: 00
RUŽA GERIĆ (72) 03.05.16 10: 40
DAMIR KEEP (53) 03.05.16 11: 20
IVAN ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ (71) 03.05.16 12: 10
NIKOLA UZELAC (87) 03.05.16 12: 50
TOMO MILAKOVIC (84) 02.05.16 13: 35
ŽELJKO KIRŠIĆ (60) 30.04.16 14: 30
ΜΙΛΑΝ ΠΕΡΣΙΟ (65) 04.05.16 15: 15

ΧΗΜΑΤΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ, 6.05.2016.

Όνομα του έτους του έτους θανάτου Επιστροφή στο

NADA HADŽOVIĆ (95) 03.05.16 10: 15
IDRIZ SUŠIĆ (80) 02.05.16 11: 35
IVAN MIHALIC (80) 02.05.16 12: 15
ELVIRA PRAŠNIKAR (81) 29.04.16 12: 55
MIRJANA KULUNDŽIĆ (83) 02.05.16 13: 40
MATIJA ERCEG (94) 30.04.16 14: 20
MARIJA SENČAR (76) 02.05.16 15: 00
MIROŠEVAC, 6.05.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

DRAGICA RAJAKOVIĆ (76) 04.05.16 11: 40
MARIJA KAPEC (67) 04.05.16 12: 30
BRANKO LEVANIĆ (61) 03.05.16 13: 20
ΜΙΛΚΑ STOJAKOVIĆ (82) 03.05.16 14: 10
MARIJA MIHALJINAC (91) 03.05.16 15: 00

MARK.POLJE, 6.05.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

ΣΤΕΦΑΝΙΙΑ ΜΠΙΛΑΝΟΒΙΟ (84) 04.05.16 11: 40
ZDRAVKO MLINAREK (57) 04.05.16 12: 30
DRAGUTIN DOKSA (63) 04.05.16 13: 20
HAMMAM HUSEIN (56) 03.05.16 14: 10

BREZOVICA, 6.05.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

ΚΑΤΑ SHOT (82) 02.05.16 13: 00

ODRA, 6.05.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

IVAN PISAČIĆ (76) 02.05.16 15: 00

KAŠINA, 6.05.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

ΑΓΑΠΗ ΣΕΒΕΚ (76) 04.05.16 15: 00