Πέμπτη 2.6.2016.

Mirogoj, 2.06.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΣΥΝΟΔΟΣ (92) 31.05.16 10: 50
MARIJA KLOBUČAR (100) 31.05.16 11: 40
NADA GROTIĆ (74) 31.05.16 12: 30
EMILY CONCERT (91) 30.05.16 13: 20
IRENA COUNTY (94) 27.05.16 14: 10
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ DRAGUTIN (87) 28.05.16 15: 00

ΚΡΕΜΑΤΟΡΙΑ ΒΕΛΙΚΑ ΝΤΟΡΑΝΑ, ΧΝΟΥΜ.

Όνομα του έτους του έτους θανάτου Επιστροφή στο

MIRA HUSTIĆ (93) 31.05.16 10: 00
LJUBICA HADŽIĆ (89) 29.05.16 10: 40
ΜΑΡΙΑ ΣΜΙΤΡΑΝ (84) 27.05.16 11: 20
BRANKO SVETLIČIĆ (85) 29.05.16 12: 10
ZDRAVKO CVETKOVSKI (61) 29.05.16 12: 50
STOJA MAJKIĆ (87) 30.05.16 13: 35
JELENA IGREC (79) 28.05.16 14: 30
ΒΕΛΙΜΙΡ ΜΠΑΡΙΙΣΙΟ (66) 31.05.16 15: 15

ΧΗΜΑΤΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ, 2.06.2016.

Όνομα του έτους του έτους θανάτου Επιστροφή στο

AGATA HRANIĆ (85) 29.05.16 10: 15
IGOR GIZDIĆ (57) 28.05.16 10: 55
MILKA MILEUSNIĆ (84) 28.05.16 11: 35
MARIO ŠKRLIN (44) 27.05.16 12: 15
BORIS HORVAT (73) 29.05.16 12: 55
ANA CRNKOVIĆ (84) 29.05.16 13: 40
ΖΝΕΝΚΑ JURAK (80) 27.05.16 14: 20
MIROŠEVAC, 2.06.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

ZVONKO GRĐAN (73) 31.05.16 12: 30
ANKA BOŠNJAK (82) 30.05.16 13: 20
SAVKO JERINIĆ (91) 30.05.16 14: 10
CVITA DUJMOVIĆ (83) 30.05.16 15: 00

MARK.POLJE, 2.06.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

ZORKA ŽIVKOVIĆ (76) 31.05.16 11: 40
ΕΡΩΤΗΣΗ JOSIP (59) 30.05.16 12: 30
KREŠO JUG (53) 29.05.16 13: 20
BISERKA PAVIČIĆ (81) 26.05.16 14: 10

MARKUŠEVEC, 2.06.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

JURAJ ČOČEK (76) 30.05.16 15: 00