Εικονογράφηση / Βικιπαίδεια Commons

Mirogoj, 8.12.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

ANDRIJA MAGDALENIC (86) 06.12.16 11: 40
OTMAR JACKET (71) 05.12.16 13: 20
ŠTEFICA MAJURDŽIĆ (99) 02.12.16 14: 10
ANTE PAVLOVIC (78) 05.12.16 15: 00

MIROŠEVAC, 8.12.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

IVAN ČANAĐIJA (85) 05.12.16 12: 30
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ KOROŠEC (74) 06.12.16 13: 20
94 05.12.16 14: 10
SRETEN GLIŠIĆ (86) 06.12.16 15: 00

MARK.POLJE, 8.12.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

ΔΕΛΚΟ VJEKOSLAV (75) 05.12.16 13: 20
LUCIJA ZAKETOVIĆ (82) 05.12.16 14: 10

G.VRAPÈE, 8.12.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

ΔΑΡΚΟ ΣΚΑΛΙΝ (70) 03.12.16 15: 00

ŠESTINE, 8.12.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

MATE BELJAN (13) 06.12.16 15: 00

GRANEŠINA, 8.12.2016.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

ΠΑΣΚΑ ΙΒΑΝΟΒΙΟ (69) 07.12.16 13: 00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΡΕΜΑΤΟΡΕΙΟ ΒΕΛΙΚΑ ΝΤΟΡΑΝΑ, 8.12.2016.

Όνομα του έτους του έτους θανάτου Επιστροφή στο

STAJKA MIKULČIĆ (68) 05.12.16 11: 20
BOŽENA KNEŽEVIĆ (72) 05.12.16 12: 10
ΔΟΥΒΡΑΒΚΑ ΡΙΤΟΣΑ (62) 05.12.16 12: 50
MARIJA MLINARIĆ (81) 04.12.16 13: 35
ΑΦΙΞΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑ (85) 03.12.16 14: 30

ΧΗΜΑΤΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ, 8.12.2016.

Όνομα του έτους του έτους θανάτου Επιστροφή στο

STJEPAN HUSTIĆ (66) 04.12.16 10: 55
SOFIA OBRENOVIC (77) 04.12.16 11: 35
MARIJAN STIPETIĆ (83) 04.12.16 12: 15
SLAVICA KRŠUL (86) 05.12.16 12: 55
ANTE MARINOVIĆ (73) 04.12.16 13: 40
ANA LONČARIĆ (99) 04.12.16 14: 20