Η τηλεόραση Z1 οργανώνει ανθρωπιστική δράση "Έχουμε οικοδομήσει ένα σπίτι για Enu", στόχος του οποίου είναι η άντληση κεφαλαίων για το σοβαρά άρρωστο αλλά εξαιρετικά γενναίο κορίτσι Enu Sarac. Επισημαίνουν ότι το μικρό Eni χρειάζεται μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους, ώστε να μπορούν να καλέσουν στο σπίτι τους και να καλέσουν όλους να συμμετάσχουν στη δράση δωρεάς που θέλουν να αντλήσουν κεφάλαια για την οικοδόμηση ενός κατάλληλου σπιτιού.