Πλατεία Cvjetni στο κέντρο της πόλης, 7. Ιανουάριος 2016. έτους. Φωτογραφία: Katarina Kanceljak