ΚΡΕΜΑΤΟΡΙΑ ΒΕΛΙΚΑ ΝΤΟΡΑΝΑ, ΧΝΟΥΜ.

Όνομα του έτους του έτους θανάτου Επιστροφή στο

DUŠAN STANKOVIĆ (69) 13.01.17 10: 00
ΖΕΛΙΜΙΡ ΒΑΡΤΟΛΟΒΙΚΟ (86) 15.01.17 10: 40
LJUBICA BREGEŠ (79) 14.01.17 11: 20
ŠTEFICA BABIĆ (75) 15.01.17 12: 10
IVANA FILAK (87) 15.01.17 12: 50
ŽELJKO ČUPIĆ (59) 14.01.17 13: 35
ΧΡΥΣΟΣ ΜΕΛΙΕΡΙ (75) 14.01.17 14: 30
JERKO MILIŠA (93) 17.01.17 15: 15
ANA FIDERMUC (85) 16.01.17 16: 00

ΧΗΜΑΤΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ, 20.01.2017.

Όνομα του έτους του έτους θανάτου Επιστροφή στο

PETAR ĐURIĆ (91) 15.01.17 10: 15
ΤΟΜΙΣΛΑΒ ΙΟΡΔΑΝΗ ROSO (83) 14.01.17 10: 55
MIROSLAV PEČEK (100) 14.01.17 11: 35
ΡΟΥΝΟΚΑ ΧΡΒΑΤΙΝ (81) 13.01.17 12: 15
BRANKO STARČEVIĆ (82) 13.01.17 12: 55
IVAN OBAD (72) 13.01.17 13: 40
STJEPAN MATIČIĆ (84) 14.01.17 14: 20
STANKA ĆALETA (87) 17.01.17 15: 00
JOSIPA STIPANČIĆ (81) 16.01.17 15: 40

Mirogoj, 20.01.2017.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

ANE BISTROVIĆ- DARVAŠ (79) 18.01.17 10: 00
MARIJA PEIĆ (91) 18.01.17 10: 50
VERA IVANIŠEVIĆ (87) 17.01.17 11: 40
IVAN BALTORIĆ (90) 13.01.17 12: 30
MLADEN MRDULJAŠ (77) 16.01.17 13: 20
MIRA ĐERMANOVIĆ (87) 16.01.17 14: 10

MIROŠEVAC, 20.01.2017.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

DRAGICA ANTOLAK (79) 15.01.17 10: 00
ANKA RADOŠEVIĆ (78) 13.01.17 10: 50
ANA MARAVIĆ (94) 14.01.17 11: 40
MIRKO LUČAN (85) 13.01.17 12: 30
IVAN GRMAN (77) 15.01.17 13: 20
VLADIMIR PRISELAC (79) 15.01.17 14: 10
DANE PAVIČIĆ (78) 15.01.17 15: 00

MARK.POLJE, 20.01.2017.

Όνομα του έτους του έτους θανάτου Επιστροφή στο

DRAGO KIČIĆ (78) 17.01.17 10: 00
ΑΝΚΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚ (91) 16.01.17 10: 50
IVAN TOMIČIĆ (85) 15.01.17 11: 40
PAJO KOZIĆ (90) 16.01.17 12: 30
IVA BEŠLIĆ (88) 17.01.17 13: 20
IVICA RUSAN (65) 15.01.17 14: 10
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ (85) 16.01.17 15: 00

STENJEVEC, 20.01.2017.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

BOŽIDAR DRAGIŠIĆ (84) 17.01.17 15: 00

G.VRAPÈE, 20.01.2017.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

ΚΑΡΛΙΝΑ VRBANC (73) 17.01.17 13: 00

REMETE, 20.01.2017.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

SNAVICA PERNAR (83) 18.01.17 13: 00

ODRA, 20.01.2017.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

ANKICA ČIČKOVIĆ (58) 17.01.17 13: 00

LUČKO, 20.01.2017.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

JURAJ BARTOLIC (77) 17.01.17 15: 00

CERJE, 20.01.2017.

Όνομα της κηδείας του έτους θανάτου στο

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΑΣ (68) 19.01.17 13: 00