Το Ζάγκρεμπ συνεδριακό κέντρο Fair το Σάββατο από τις 15 να 17 ώρες θα υπάρξει έναρξη δράσης στον κροατικό μητρώο των εθελοντικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων.

Αυτή η καταχώρηση δράση στο μητρώο της Κροατίας για τη συνέχιση της επιτυχημένης συνεργασίας με τον σύλλογο «Ζάγκρεμπ ελαιοκαλλιέργειας ίδρυμα» ότι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που πραγματοποιήθηκε η «Γιορτή της ελιάς στο Ζάγκρεμπ».

Όλοι οι υγιείς πολίτες από την ηλικία 18 έως 40 μπορούν να εγγραφούν στο Κροατικό Μητρώο. Η μέθοδος περιλαμβάνει τη συμπλήρωση φόρμα εγγραφής και την υγεία χορήγησης ερωτηματολογίου και δείγματα αίματος για πληκτρολόγηση των αντιγόνων HLA που καθορίζει την ανοχή ιστού. Έναρξη Μητρώο κροατική είναι το πρώτο βήμα που απαιτείται για την εκπλήρωση, προκειμένου να βοηθήσει σοβαρά άρρωστος με οξείες και χρόνιες μορφές λευχαιμίας και των ασθενών με σοβαρή μυελού των οστών σε όλο τον κόσμο.

Το μήνυμα κάθε καταχώρησης στο Κρατικό Μητρώο είναι ότι «η θεραπεία είναι μέσα μας». Το Ίδρυμα θέλει να υπενθυμίσει στους πολίτες ότι φέρνουμε μια θεραπεία για να σώσουμε ζωές. Μέχρι στιγμής, η δράση του Ιδρύματος Ana Rukavina και το Μητρώο της Κροατίας, η οποία αποτελεί μέρος της Παγκόσμιας Μητρώου (Δοτών Μυελού των Οστών σε όλο τον κόσμο), είναι δωρητές δυναμικό των βλαστικών κυττάρων 52.935, και την ευκαιρία να ζήσουν την ημέρα για να 65 ασθενείς στο σπίτι και στο εξωτερικό.