Πλατεία Downtown και Tkalča 1. Απρίλιος 2017. Φωτογραφία: Katarina Kanceljak