Πλατεία Downtown και Tkalča 8. Απρίλιος 2017. Φωτογραφία: Katarina Kanceljak