Πλατεία Downtown και Tkalča 18. Μάρτιος 2017. έτους. Φωτογραφία: Katarina Kanceljak