Πλατεία Downtown και Tkalča 25. Μάρτιος 2017. Φωτογραφία: Katarina Kanceljak