Πλατεία Downtown και Tkalča 22. Απρίλιος 2017. Φωτογραφία: Katarina Kanceljak