Ο Ολλανδός Perly έφτασε στο Ζάγκρεμπ για αρκετές ημέρες. Ήρθε εδώ "στη δουλειά" στη συζήτηση, αλλά θα χρησιμοποιήσει το χρόνο για να συναντήσει το Ζάγκρεμπ. Είναι ωραίο γι 'αυτόν, η πόλη του έθιμο, λέει - ούτε πολύ μεγάλο ούτε πολύ μικρό, και οι τιμές είναι λογικές.