Πλατεία Downtown και Tkalča 13. Μπορεί να 2017. Φωτογραφία: Katarina Kanceljak