Πλατεία Downtown και Tkalča 20. Μπορεί να 2017. Φωτογραφία: Katarina Kanceljak