Ένα άλλο δέκα ημέρες, για να είμαι ακριβής, μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, τραμ δεν θα λειτουργήσουν δρόμο Jurišićeva όπου τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη για την αποκατάσταση των κομματιών του τραμ.

Λόγω των προαναφερθέντων έργων που ξεκίνησαν το 20. Ιούνιος γραμμές 11, 12, 14 και 17 οδηγείτε αλλάξει διαδρομές μέσα από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, το αναθεωρημένο διαδρομή της γραμμής τραμ και το βράδυ 32.