Ο Slovenka Nataša με μια ομάδα σχολικών μαθητών ήρθε στο Ζάγκρεμπ. Παραδοσιακά, στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, πηγαίνουν σε μονοήμερη εκδρομή, και φέτος η κύρια κροατική πόλη όπου δεν ήρθαν ακόμα. Μένουν μόνο μια μέρα, αλλά σχεδιάζουν να το χρησιμοποιήσουν καλά.