Από το σύνολο των 4311 Βόσνιους ψηφοφόρους εγγραφεί στον κατάλογο των ψηφοφόρων στο Ζάγκρεμπ, η ψηφοφορία πλησίασε ψηφοφόρους 981 ή 22,76%, εκ των οποίων ένα ψηφοδέλτια ψήφισαν οι ψηφοφόροι 981 ή 22,76%. Οι έγκυροι κατάλογοι ήταν 967 ή 98,57%. Μη έγκυρα ψηφίσματα 14 ή 1,43%.

Για τα μέλη του Συμβουλίου της εθνικής μειονότητας Βόσνιοι στο Ζάγκρεμπ εξελέγησαν:

1. HARUN OMERBAŠIĆ

2. EKREM BEĆIROVIĆ

3. ΑΡΜΙΝ HODŽIĆ
4. HUSEIN KUČUKOVIĆ

5. HASAN REDŽIĆ

6. KEMAL BUKVIĆ
7. ABID MEŠANOVIĆ

8. MUMIN HODŽIĆ
9. ADNAN HODŽIĆ

10. JASMINA ČALAKOVIĆ

11. RAMIZ IBRAHIMOVIĆ

12. ISMET KURTOVIĆ
13. EMIR ARSLANOVIĆ

14. HANA BEŠIĆ

15. SEAD BLAGAJCEVIC

16. AMIRA GROZDANIĆ

17. SAMIR HALILOVIĆ

18. EŠREF ČALAKOVIĆ

19. AMIR GOLAĆ
20. ΣΑΝΕΛ ΜΟΝΔΡΟΝΙΑ

21. ARNELA TABAKOVIĆ

22. NIHAD BAŠIĆ

23. SANDI DJEDOVIĆ

24. REMZIJA HADŽIĆ

25. SELMA PEZEROVIĆ