Μακεδονική σημαία

Από το σύνολο των ψηφοφόρων 1199 μακεδονικής εθνικότητας είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο των ψηφοφόρων στο Ζάγκρεμπ, η ψηφοφορία πλησίασε ψηφοφόρους 170 ή 14,18%, εκ των οποίων ένα ψηφοδέλτια ψήφισαν οι ψηφοφόροι 170 ή 14,18%.

Οι έγκυροι κατάλογοι ήταν 168 ή 98,82%. Μη έγκυρα ψηφίσματα 2 ή 1,18%. Αυτοί οι υποψήφιοι έχουν εκλεγεί στο Συμβούλιο των Μακεδονικών Εθνικών Μειονοτήτων:

1.GORAN ANDONOSKI
2. ΤΙΝΚΑ ΜΠΑΡΜΠΙΤΩΦ ΚΡΣΤΕΒΑ

3. OLGA ČIČEK
4. NIKOLČE CVETANOVSKI
5. ΙΒΑΝ ΔΗΜΟΣΚΙ
6. ΙΡΑΝ ΑΓΓΕΛΟΒΑ-ΠΑΡΡΓΚΑΝ

7. LJUBINKA BAMBIR
8. ZORAN BOGDANOVSKI
9. NAUM JOVANOSKI

10. ELIZABETA PLANINIĆ

11. BRANKO RISTOVSKI

12. KATERINA ZEKOVIĆ

13. SPOMENKA DEMNIEVA

14. STOJČE KMETSKI

15. JANGEL MALINOV
16. BLAGOJA MIRČEVSKI

17. ANA GOLENKO
18. ΔΑΡΚΟ ΡΑΔΕΒΣΚΙ

19. ZORICA VELINOVSKA

20. TODE ČUČUKOVSKI

21. ΓΟΡΔΑΝΑ ΚΟΛΕΣΚΙ

22. ΝΤΑΝΙΕΛ ΛΑΖΟΒ
23. VLADE MALEČKOV

24. ΓΟΡΔΑΝΑ ΣΤΟΚΚΟΚ

25. MONIKA KORDIĆ