Η σλοβακική σημαία

Από το σύνολο των ψηφοφόρων 172 Σλοβακίας εγγραφή μειονότητα στη λίστα των ψηφοφόρων στο Ζάγκρεμπ, η ψηφοφορία πλησίασε ψηφοφόρους 14 ή 8,14%, εκ των οποίων ένα ψηφοδέλτια ψήφισαν οι ψηφοφόροι 14 ή 8,14%.

Οι έγκυροι κατάλογοι ήταν 14 ή 100,00%. Μη έγκυρα ψηφίσματα 0 ή 0,00%.

Για τους εκπροσώπους της εθνικής μειονότητας της Σλοβακίας στο Ζάγκρεμπ σταθεί το μόνο Ζλάτκο Jevak και ο αναπληρωτής Durdica την ξηρασία του, έτσι ώστε να πάρει όλες τις ψήφους 14.