Οδικά έργα

Λόγω της ανακαίνισης των έργων αποστράγγισης βροχοπτώσεων, ο δρόμος Završje μπροστά από τον αριθμό σπιτιού 31, από το 05. 10. από 08,00 ώρες έως 07. 10. 2015. σε ώρες 18,00, θα κλείσει για όλη την κυκλοφορία.

Η υπεράκτια διαδρομή κατά την εκτέλεση των παραπάνω έργων θα είναι:

• Φινίρισμα - Cusciano - Graberje - V. Rabadana - Φινίρισμα και αντίστροφα.

Το Γραφείο Κυκλοφορίας των Πολιτών προειδοποιεί για πιθανές δυσκολίες κυκλοφορίας και προσεύχεται για υπομονή και κατανόηση.